Showing all 8 results

Опаковки с деления за храна

Купа за супа с прикачен капак

Опаковки с деления за храна

Кутия без деления и прикачен капак

Опаковки с деления за храна

Кутия с 3 деления и прикачен капак

Опаковки с деления за храна

Тарелка с пет деления

Опаковки с деления за храна

Тарелка с пет деления и прикачен капак

Опаковки с деления за храна

Тарелка с три деления

Опаковки с деления за храна

Тарелка с четири деления