След 21 години в бизнеса…

 

Вече можем повече!

 

Ние сме „ТиС Трейдинг България ЕООД“ , която е основана 2002 година, с повече от 21 години опит и със своя предприемачески дух и динамичен персонал разширява продуктовата си гама за кратък период от време, обслужва много различни сектори използвайки високи технологии.

Със своя дългогодишeн опит, компанията заема лидерско място в областта на картонените, гъвкави (флексибъл), полиетиленови опаковки както и кетъринг опаковки. Разполагаме с разнообразно портфолио с над 5000 артикула на склад. За по – добро обслужване разполага с повече от 105 души персонал.
Във връзка с разрастване на дейността, компанията търси:

 

ШОФЬОР

 

Вашите отговорности:

 

• Управлява лекотоварен автомобил.
• Превозва от и до определени назначения стоки, материали и други.
• След приключване на курсовете за деня, информира прекия си ръководител или посочено от него лице за приключването.
• Извършва техническа поддръжка на поверените му автомобили; своевременно отстранява всички възникнали вреди; извършва ежедневен оглед на автомобила/автомобилите.
• Избира най-подходящия маршрут за превоз за гарантиране на сигурността на товарите и безопасността на движението по пътищата.
• Извършва и получава плащанията за превозваните стоки.
• Подписва документи по превоза и доставката във връзка с предаването и приемането на товара.
• Участва в товаренето и разтоварването на автомобила.
• Следи за количеството и качеството на превозваните от него стоки, както и за придружаващата ги документация, и при нередности, информира прекия си ръководител.
• Отчита на прекия си ръководител получените аванси и направените разходи по тях.

 

Нашите изисквания:

 

• Опит като шофьор-снабдител;
• Шофьорска книжка категория “В”;
• Опит в областта на търговията;
• Икономически и общи познания за бизнес процесите;
• Положителна нагласа и желание за работа с хора;
• Експедитивност, коректност, лоялност.

Нашето предложение:

• Възможност за професионално развитие;
• Фирмено обучение;
• Служебен автомобил;
• Служебен телефон;
• Ваучери за храна.

 

Всички кандидатури ще бъде разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяте, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.